Home чл. 12, ал. 1 ЗОЗ

чл. 12, ал. 1 ЗОЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за особените залози

Противопоставимост на права
Чл. 12. (1) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 1999 г.; изм., бр. 105 от 2016 г., в сила от 30.12.2016 г.) Учреденият при условията и по реда на този закон залог е противопоставим на трети лица от момента на вписването му.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт