Home пар. 1, т. 7 ДР ЗОПДНПИ /отм./

пар. 1, т. 7 ДР ЗОПДНПИ /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество /отм./

§ 1. По смисъла на този закон: […] 7. (изм. – ДВ, бр. 103 от 2016 г.) “Значително несъответствие” е онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния доход, който надвишава 150 000 лв. за целия проверяван период.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт