Home пар. 1, т. 1 ДР ЗОПДНПИ /отм./

пар. 1, т. 1 ДР ЗОПДНПИ /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество /отм./

§ 1. По смисъла на този закон:
1. “Имущество” е пари, активи от всякакъв вид – материални или нематериални, движими или недвижими вещи или ограничени вещни права.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт