Home чл. 21 ЗОПДНПИ /отм./

чл. 21 ЗОПДНПИ /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество /отм./

Чл. 21. (1) Комисията образува производство по този закон, когато може да се направи обосновано предположение, че дадено имущество е незаконно придобито.
(2) Обосновано предположение е налице, когато след проверка се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт