Home чл. 1, ал. 2 ЗОПДНПИ /отм./

чл. 1, ал. 2 ЗОПДНПИ /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество /отм./

Чл. 1. […] (2) За имущество по ал. 1 се смята имуществото, за придобиването на което не е установен законен източник.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт