Home чл. 32 ЗОПДИППД /отм./

чл. 32 ЗОПДИППД /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност /отм./

Чл. 32.(Изм. – ДВ, бр. 16 от 2008 г.) За вреди, причинени от незаконни действия или бездействия, извършени във връзка с този закон, държавата носи отговорност при условията и по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт