Home чл. 8, ал. 1 ЗОДОВ

чл. 8, ал. 1 ЗОДОВ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Приложим закон
Чл. 8. (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г., в сила от 31.05.2008 г.; изм., бр. 98 от 2012 г.) Обезщетение за вреди, причинени при условията на чл. 1, ал. 1 и чл. 2, ал. 1 и 2, чл. 2а и чл. 2б, ал. 1 може да се търси по този закон, а не по общия ред.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт