Home чл. 7, ал. 2 ЗОДОВ

чл. 7, ал. 2 ЗОДОВ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Предявяване на иска
Чл. 7. […] (2) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2019 г.) Когато искът е предявен пред съд, който е ответник по иска, съдът изпраща делото на най-близкия родово компетентен административен, районен или окръжен съд. Делата се разглеждат като последна инстанция от съответния Върховен касационен съд или Върховен административен съд.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт