Home чл. 2б, ал. 2 ЗОДОВ

чл. 2б, ал. 2 ЗОДОВ

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Отговорност за дейност на органите на съдебната власт за нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок
Чл. 2б. […] (2) Исковете по ал. 1 се разглеждат по реда на Гражданския процесуален кодекс, като съдът взема предвид общата продължителност и предмета на производството, неговата фактическа и правна сложност, поведението на страните и на техните процесуални или законни представители, поведението на останалите участници в процеса и на компетентните органи, както и други факти, които имат значение за правилното решаване на спора.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт