чл. 87 ЗННД

« Обратно към нормативния акт

Закон за нотариусите и нотариалната дейност

Задължени лица
Чл. 87. Нотариални такси дължи лицето, чието искане е разгледано от нотариус или от друг орган, който изпълнява нотариални функции. Няколко задължени лица отговарят солидарно.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт