чл. 85, ал. 2 ЗННД

« Обратно към нормативния акт

Закон за нотариусите и нотариалната дейност

Основание и размер
Чл. 85. […] (2) За извършване на едно и също нотариално действие от нотариус и от държавен орган се събира еднаква по размер нотариална такса.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт