Home чл. 21, ал. 3 ЗН /отм./

чл. 21, ал. 3 ЗН /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за наследството /отм./

21. […] Те наследватъ непокритите недвижими имоти и движимите, които се считатъ принадлежность на земледелческото стопанство, по същия редъ, когато всички са отъ мъжки или женски полъ. Когато низходящите са отъ мъжки и отъ женски полъ, тогава частьта на низходящите отъ мъжки полъ е два пъти по-голяма отъ частьта на низходящите отъ женски полъ.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт