Home чл. 61, ал. 1, изр. 1 ЗН

чл. 61, ал. 1, изр. 1 ЗН

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за наследството

Чл. 61. (1) Приемането на наследството по опис трябва да се заяви писмено пред районния съдия в тримесечен срок, откакто наследникът е узнал, че наследството е открито. Този срок може да бъде продължен от районния съдия до три месеца. Приемането се вписва по реда на чл. 49, ал. 1.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт