Home чл. 51, ал. 1 ЗН

чл. 51, ал. 1 ЗН

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за наследството

Чл. 51. (1) По искане на всеки заинтересуван районният съдия, след като призове лицето, което има право да наследява, му определя срок, за да заяви приема ли наследството или се отказва от него. Когато има заведено дело срещу наследника, този срок се определя от съда, който разглежда делото.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт