чл. 5 ЗН

« Обратно към нормативния акт

Закон за наследството

Чл. 5. (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.) (1) Децата на починалия наследяват по равни части.
(2) Като деца на наследодателя се смятат и осиновените от него.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 1985 г.; Изм., бр. 47 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.) При осиновяване по чл. 102 от Семейния кодекс осиновените и техните низходящи не наследяват роднините на осиновителя.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт