чл. 11 ЗН

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за наследството

Чл. 11. (Доп. – ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Когато няма лица, които могат да наследяват съгласно предходните членове, или когато всички наследници се откажат от наследството или изгубят правото да го приемат, наследството се получава от държавата, с изключение на движимите вещи, жилищата, ателиетата и гаражите, както и на парцелите и имотите, предназначени предимно за жилищно строителство, които стават собственост на общината, на чиято територия се намират.

[Редакция към ДВ, бр. 41/1949 г.] Чл. 11. Когато няма лица, които могат да наследяват съгласно предходните членове, или когато всички наследници се откажат от наследството, или изгубят правото да го приемат, наследството се получава от държавата.

« Обратно към нормативния акт/термините