чл. 10, ал. 1 ЗН

« Обратно към нормативния акт

Закон за наследството

Чл. 10. (1) Низходящите на наследодателя, които са починали преди него или са недостойни, се заместват в наследяването по закон от своите низходящи без ограничение на степените.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт