Home чл. 8, ал. 1, изр. 2 ЗМТА

чл. 8, ал. 1, изр. 2 ЗМТА

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за международния търговски арбитраж

Чл. 8. (1) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Съдът, пред който е предявен иск по спор, предмет на арбитражно споразумение, е длъжен да прекрати делото, ако страната се позове на него в срока за отговор на исковата молба. Ако съдът намери, че арбитражното споразумение е нищожно, изгубило силата си или не може да бъде изпълнено, делото не се прекратява.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт