Home чл. 7, ал. 2 ЗМТА

чл. 7, ал. 2 ЗМТА

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за международния търговски арбитраж

Чл. 7. […] (2) Арбитражното споразумение трябва да бъде писмено. Смята се, че споразумението е писмено, ако се съдържа в документ, подписан от страните, или в размяна на писма, телекси, телеграми или други средства за съобщения.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт