Home чл. 7, ал. 1 ЗМТА

чл. 7, ал. 1 ЗМТА

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за международния търговски арбитраж

Чл. 7. (1) Арбитражно споразумение е съгласието на страните да възложат на арбитраж да реши всички или някои спорове, които могат да възникнат или са възникнали между тях относно определено договорно или извъндоговорно правоотношение. То може да бъде арбитражна клауза в друг договор или отделно споразумение.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт