чл. 76, ал. 1, т. 2 ЗМГО

« Обратно към нормативния акт

Закон за марките и географските означения

Искове за нарушение
Чл. 76. (1) Исковете за нарушение на правата по този закон могат да бъдат: […] 2. за преустановяване на нарушението;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт