чл. 51, ал. 4 ЗМГО

« Обратно към нормативния акт

Закон за марките и географските означения

Определение
Чл. 51. […] (4) (Нова – ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 21.08.2005 г.) За географски означения се смятат и традиционни наименования, които отговарят на изискванията по ал. 2 и 3.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт