Home чл. 52 ЗЛС

чл. 52 ЗЛС

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за лицата и семейството

Чл. 52. (Изм. – ДВ, бр. 89 от 1953 г., отм., бр. 23 от 1968 г.)

[Редакция към ДВ, бр. 193/1949] 52. Когато бракът се прекрати поради развод или когато основателността на иска е установена след смъртта на ищеца съгласно чл. 48, всеки съпруг има право да получи част от това, което другият е придобил през време на брака.
Съдът определя частта на съпруга в придобиванията на другия съпруг по справедливост, като държи сметка за това, доколко той е съдействувал за тези придобивания с труда си, със средствата си, с работата си в домакинството или изобщо с помощта си.
Частта не може да превишава дела, който съпругът би имал като наследник по закон на другия съпруг по време на предявяване на иска.
Решението има прехвърлителпо действие. Когато частта е определена в пари, съдът може да даде срок за изплащане.
Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт