Home чл. 87 ЗКИР

чл. 87 ЗКИР

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за кадастъра и имотния регистър

Чл. 87. (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Доколкото друго не е предвидено в този закон, се прилагат съответно разпоредбите на глава четиридесет и девета “Общи правила от Гражданския процесуален кодекс.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт