Home чл. 53, ал. 2 ЗКИР

чл. 53, ал. 2 ЗКИР

« Обратно към нормативния акт

Закон за кадастъра и имотния регистър

Чл. 53. […] (2) При наличие на документи, удостоверяващи дублиране на носителите на право на собственост, съответно на друго вещно право, за един и същ имот в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт