Home чл. 40 ЗКИ

чл. 40 ЗКИ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за кредитните институции

Чл. 40. (Доп. – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.; изм., бр. 94 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г.; изм., бр. 105 от 2011 г.; изм., бр. 27 от 2014 г.) По отношение на договорите за привличане от банка на суми с цел да бъдат включени като елементи в собствения й капитал не се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и на Закона за банковата несъстоятелност, които в сравнение с тези по договора за привличане предвиждат по-благоприятен режим относно правата на кредиторите.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт