Home чл. 36, ал. 2, т. 1 ЗКИ

чл. 36, ал. 2, т. 1 ЗКИ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за кредитните институции

[Редакция към ДВ 94/30.11.2010 г.:] (2) Българската народна банка задължително отнема издадения лиценз на банка поради неплатежоспособност, когато:
1. (доп. – ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила от 12.06.2009 г.; доп., бр. 94 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г.) не изпълнява повече от 7 работни дни свое изискуемо парично задължение, ако това е пряко свързано с финансовото състояние на банката и по преценка на БНБ не може да се очаква изплащане на изискуемите парични задължения в приемлив период от време, или
Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт