Home чл. 36, ал. 1, т. 1 ЗКИ

чл. 36, ал. 1, т. 1 ЗКИ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за кредитните институции

Чл. 36. (1) Българската народна банка може да отнеме издадения лиценз за извършване на банкова дейност, когато:
1. банката не започне да извършва разрешената банкова дейност в срок от 12 месеца от издаването на лиценза;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт