Home чл. 116, ал. 2, т. 2 ЗКИ

чл. 116, ал. 2, т. 2 ЗКИ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за кредитните институции

Чл. 116. […] (2) В случаите по ал. 1 БНБ може да: […] 2. спре за определен срок изцяло или частично изпълнението на всички или на някои от задълженията й;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт