Home чл. 26, ал. 1 ЗК

чл. 26, ал. 1 ЗК

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за кооперациите

Председател на кооперацията
Чл. 26. (1) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Председателят на кооперацията се избира измежду членовете на кооперацията за срок четири години. Той е председател и на управителния съвет и участва в неговата работа с равен глас.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт