Home чл. 12, ал. 1 ЗК

чл. 12, ал. 1 ЗК

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за кооперациите

Прекратяване на членството
Чл. 12. (1) Членството в кооперацията се прекратява при:
1. напускане на кооперацията;
2. изключване;
3. смърт.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт