Home чл. 42, ал. 3 ЗЖСК

чл. 42, ал. 3 ЗЖСК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за жилищностроителните кооперации

Чл. 42. […] (3) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 1998 г.) Когато съдът в случаите по ал. 1 отмени решението за изключване на член на жилищностроителна кооперация, приетият на негово място се счита за освободен, а кооперацията в едномесечен срок е длъжна да му изплати направените вноски.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт