чл. 38 ЗЖСК

« Обратно към нормативния акт

Закон за жилищностроителните кооперации

Чл. 38. (1) Когато жилищностроителната кооперация е прекратена и средствата й са недостатъчни за удовлетворяване на кредиторите, за задълженията й отговарят лицата, получили или за които са били предназначени имоти съразмерно на стойността им.
(2) Ако жилищностроителната кооперация е прекратена преди започване на строежа, членовете й отговарят за задълженията й поравно.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт