чл. 27, ал. 6 ЗГ

« Обратно към нормативния акт

Закон за горите

Чл. 27. […] (6) По дела, които се отнасят до горски територии – държавна собственост, държавата се представлява пред съда от министъра на земеделието, храните и горите или от оправомощено от него длъжностно лице.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт