Home чл. 98а, ал. 2, т. 4 ЗЕ

чл. 98а, ал. 2, т. 4 ЗЕ

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за енергетиката

Чл. 98а. […] (2) Общите условия съдържат задължително: […] 4. (нова – ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) ред и срокове за заплащане, включително възможност за заплащане на месечни вноски;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт