Home чл. 30, ал. 1, т. 10 ЗЕ

чл. 30, ал. 1, т. 10 ЗЕ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за енергетиката

Чл. 30. (1) На регулиране от комисията подлежат цените: […] 10. (изм. – ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.) за достъп и/или за пренос през електропреносната мрежа;

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт