Home чл. 21, ал. 1, т. 4 ЗЕ

чл. 21, ал. 1, т. 4 ЗЕ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за енергетиката

Чл. 21. (1) (Изм. – ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Комисията за енергийно и водно регулиране: […] 4. одобрява общите условия на договорите, предвидени в този закон;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт