Home чл. 120, ал. 3 ЗЕ

чл. 120, ал. 3 ЗЕ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за енергетиката

Чл. 120. […] (3) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа определя вида, броя и мястото на монтиране на измервателните уреди и съоръжения и на управляващите и комуникационните устройства към тях.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт