Home чл. 117, ал. 8 ЗЕ

чл. 117, ал. 8 ЗЕ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за енергетиката

Чл. 117. […] (8) Собствениците на електрически уредби и съоръжения при техническа възможност и свободен капацитет предоставят ползването им на оператора на електропреносната мрежа, съответно на оператора на електроразпределителна мрежа, за целите на преобразуването и преноса на електрическа енергия до други клиенти. Ползването се предоставя след сключване на договор по цена, определена по методика, одобрена от комисията. При непостигане на съгласие комисията разпорежда предоставянето на ползването и заплащането на цена, определена от комисията по методиката.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт