чл. 94, ал. 3 ЗДвП

« Обратно към нормативния акт

Закон за движение по пътищата

Чл. 94.[…] (3) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2007 г.) За престой и паркиране в населените места пътните превозни средства се спират възможно най-вдясно на платното за движение по посока на движението и успоредно на оста на пътя. Допуска се престой и паркиране на моторни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите,само на определените от собствениците на пътя или администрацията места успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт