чл. 5, ал. 2, т. 3 ЗДвП

« Обратно към нормативния акт

Закон за движение по пътищата

Чл. 5. […] (2) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Водачът на пътно превозно средство е длъжен: […] 3. (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.; изм., бр. 51 от 2007 г.; отм., бр. 54 от 2010 г.)

[Редакция ДВ, бр. 74/2009 г.] 3. (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г.; изм., бр. 51 от 2007 г.) да не управлява пътно превозно средство под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества. [Редакция ДВ, бр. 51/2007 г.:] 3. (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г.; изм., бр. 51 от 2007 г.) да не управлява пътно превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохола в кръвта над 0,5 на хиляда или под въздействието на упойващо вещество. [Редакция ДВ, бр. 43/2002 г.:] 3. (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г.) да не управлява пътно превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохола в кръвта над 0,5 на хиляда или под въздействието на упойващо вещество.
Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт