чл. 5, ал. 2, т. 1 ЗДвП

« Обратно към нормативния акт

Закон за движение по пътищата

Чл. 5. […] (2) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Водачът на пътно превозно средство е длъжен:
1. да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт