чл. 37, ал. 1 ЗДвП

« Обратно към нормативния акт

Закон за движение по пътищата

Чл. 37. (1) При завиване наляво за навлизане в друг път водачът на завиващото нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне насрещно движещите се пътни превозни средства. От същото правило помежду си се ръководят и водачите на релсовите пътни превозни средства.

« Обратно към нормативния акт