чл. 25, ал. 1 ЗДвП

« Обратно към нормативния акт

Закон за движението по пътищата

Чл. 25. (Доп. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 22.01.2017 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 22.01.2017 г.) Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например да заобиколи пътно превозно средство, да излезе от реда на паркираните превозни средства или да влезе между тях, да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга пътна лента, да завие надясно или наляво за навлизане по друг път или в крайпътен имот, преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него, и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт