чл. 21, ал. 1 ЗДвП

« Обратно към нормативния акт

Закон за движение по пътищата

Чл. 21. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2012 г.) При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в km/h:
чл. 21, ал. 1 ЗДвП 1

« Обратно към нормативния акт