Home чл. 20, ал. 2, изр. 2 ЗДвП

чл. 20, ал. 2, изр. 2 ЗДвП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за движение по пътищата

Чл. 20. […] (2) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт