чл. 20, ал. 1 ЗДвП

« Обратно към нормативния акт

Закон за движение по пътищата

Чл. 20. (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.; изм., бр. 51 от 2007 г.) (1) Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт