Home чл. 160 ЗДвП

чл. 160 ЗДвП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за движението по пътищата

Чл. 160. (Изм. изцяло – ДВ, бр. 88 от 2008 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) (1) Дубликат на свидетелство за управление или на контролен талон към него се издава, когато свидетелството или контролният талон е изгубен, откраднат, повреден или унищожен, за което притежателят подписва декларация.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) Декларацията за обстоятелствата по ал. 1 може да бъде подадена по електронен път, подписана с квалифициран електронен подпис.
(3) Дубликат на свидетелство за управление или контролен талон към него не се издава на водач, на когото са отнети всички контролни точки.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт