Home чл. 149, ал. 1, т. 2, б. а ЗДвП

чл. 149, ал. 1, т. 2, б. а ЗДвП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за движение по пътищата

Чл. 149. (1) (Изм. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) За нуждите на одобряването на типа, превозните средства се делят на следните категории, обозначени с латински букви: […] 2. (изм. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) категория М – моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за превоз на пътници и техния багаж:
а) категория М1 – превозни средства от категория М с не повече от 8 места за сядане, без мястото за сядане на водача; в превозните средства от категория М1 няма място за стоящи пътници; броят на местата за сядане може да бъде ограничен до едно (мястото за сядане на водача);

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт