Home чл. 137д ЗДвП

чл. 137д ЗДвП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за движение по пътищата

Чл. 137д. (Нов – ДВ, бр. 51 от 2007 г.; изм., бр. 19 от 2015 г.; изм., бр. 101 от 2016 г., в сила от 22.01.2017 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2015 г.; изм., бр. 101 от 2016 г., в сила от 22.01.2017 г.) Всички седящи пътници в моторните превозни средства от категории М2 и М3, когато са в движение, използват системите за обезопасяване, с които моторните превозни средства са оборудвани. Системите за обезопасяване на деца под 12 години и с ръст под 150 см се одобряват в съответствие с чл. 137г, ал. 1.
(2) Пътниците в превозните средства от категории M2 и M3 се уведомяват за задължението да поставят обезопасителeн колан, когато са седнали и когато превозното средство е в движение. Те се уведомяват за това по един от следните начини:
1. от водача;
2. от придружителя или от лицето, посочено като ръководител на групата;
3. чрез аудио-визуални средства;
4. с табели и/или пиктограма, поставени на видно място над всяко място за сядане.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт